Warunki odbioru odpadów

Strona Główna > Anpol > Warunki odbioru odpadów

Odbierający odmówi przyjęcia odpadu w przypadku stwierdzenia rozbieżności między deklarowanym, a rzeczywistym składem odpadu (w wypadku celowego zmieszania odpadów powodującego zmianę właściwości fizyko-chemicznych wytwarzający ponosi koszty utylizacji i  transportu).

"Anpol" - Spółka cywilna, Firma Handlowo - Usługowa przyjmuje następujące warunki odbioru:

 • Odpady płynne (oleje emulsje szlamy) odbierane są od wytwarzającego auto- cysternami wyposażonymi w pompy wysysające
 • Pozostałe odpady odbierane są w pojemnikach, kontenerach transportem specjalistycznym
 • Odbiór odpadów następuje po otrzymaniu informacji w formie zgłoszenia pisemnego lub telefonicznego w uzgodnionym terminie
 • Wytwarzający zobowiązuje się do wskazania miejsca odbioru odpadów oraz do określenia ich rodzaju i ilości
 • Minimalna, jednorazowa partia, zgłaszanego przez Wytwarzającego,odpadu do odbioru  powinna wynosić co najmniej 250kg
 • Wytwarzający powinien przygotować dokumentację wymaganą przy transporcie odpadów: Karta Przekazania Odpadów, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych
 • Wytwarzający zapewni swobodny dojazd, pojazdów Odbierającego, do wskazanego miejsca załadunku
 • Załadunek przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Rozliczenia, z tytułu odbioru oleju przepracowanego, regulowane będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
 • Podstawą zapłaty za wykonaną usługę jest prawidłowo sporządzona, w ciągu 7 dni od daty odbioru, faktura VAT, wystawiona na podstawie Karty Przekazania Odpadu i aktualnego cennika
 • Na życzenie klienta firma udostępnia w bezpłatne użytkowanie zbiorniki na olej przepracowany o pojemności 1000l (przy jednorazowych zgłoszeniach ok. 500 l/miesięcznie), lub beczki 200 l – przy mniejszych zgłoszeniach
 
Anpol 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).

Projekt strony internetowej Dev4.pl